Konfiguracja sieci:

Każda kostka (jednostka) jest niezależnym routerem o tej samej funkcjonalności. Pierwsza konfigurowana kostka podpięta do internetu będzie działała jako router MASTER, kolejne jako routery podrzędne.

Poprawna instalacja routera MASTER możliwa jest po podłączeniu urządzenia do internetu przewodem Ethernet.

Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem aplikacja Tenda Wi-Fi (App Store lub Google Play), w języku polskim. W kolejnych wersjach firmware’u planowana jest możliwość konfiguracji również przez www. Obecna wersja aplikacji jest w języku polskim.

Aplikacja Tenda Wi-Fi służy również do konfiguracji i zarządzania innymi, wybranymi routerami Tenda.

Po utworzeniu konta (w aplikacji) na serwerze Tenda, możliwe jest zdalne zarządzanie siecią i jej użytkownikami (spoza sieci wewnętrznej).

Zalecamy aktualizację oprogramowania urządzeń poprzez wybór odpowiedniej opcji w zakładce Ustawienia > Aktualizacja firmware’u.

Obecnie sieć MW6 może być przypisana tylko do jednego konta (zarządzanie siecią możliwe tylko z jednego telefonu). W kolejnych wersjach aplikacji pojawi się możliwość dodawania innych użytkowników uprawnionych do zarządzania. Ta funkcja dostępna jest już dla MW3.

Reset urządzenia:

W razie konieczności zresetowania urządzenia, należy podłączyć je do zasilania, poczekać na pełne uruchomienie urządzenia i ostro zakończonym przedmiotem (np. ołówkiem) przytrzymać przycisk reset przez ok. 20 sek), do zmiany koloru diody.

Zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących rozwiązania MW6 można znaleźć na stronie http://www.tendacn.com/pl/faq/3095.html

Specyfikację produktów MESH można znaleźć na stronach firmy:

Tenda NOVA MW6

Tenda NOVA MW3

Tenda NOVA MW5

Tenda NOVA MW5s